W centrum Troszyna zrobiło się jaśniej i przyjemniej

Gmina Troszyn zakończyła realizację projektu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn”. Z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zakupiono i zamontowano 6 sztuk dekoracyjnych lamp ulicznych LED. Dzięki temu poprawiono estetykę, atrakcyjność, parametry oświetlenia przestrzeni publicznej w centrum miejscowości oraz podniesiono komfort życia i poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

http://localhost/mc/administrator/index.php?option=com_menus&view=menu&layout=edit
  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1331518, odwiedzin dzisiaj: 237

Script logo