Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2007 a 2015 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego i formularzem RODO. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych. W 2022 roku na terenie PT KRUS w Ostrołęce organizowany będzie: Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, w terminie 14.07 - 03.08.2022 Turnus trwa 21 dni – Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu dziecka na turnus rehabilitacyjny. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 31.05.2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29 760 74 20 lub w siedzibie PT KRUS w Ostrołęce, ul. dr Adama Kuklińskiego 3, 07-410 Ostrołęka, pokój nr 6.
  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 936771, odwiedzin dzisiaj: 1043

Script logo