Susza

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

 

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej w 2023 r. informujemy, że możliwe jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez poszkodowanego producenta rolnego za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” przy pomocy profilu zaufanego pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Złożenie wniosku w aplikacji publicznej wymaga posiadania profilu zaufanego.

Warunkiem zgłoszenia szkody jest objęcie danej uprawy zagrożeniem wystąpienia suszy w systemie monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez IUNG Puławy. Szczegółowe informacje o zakresie wystąpienia zjawiska suszy udostępnione są pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023/

BARDZO WAŻNE!

Zainteresowani rolnicy muszą złożyć wniosek przez aplikację publiczną „Zgłoś szkodę rolniczą” w terminie do 15 października 2023 roku. Aplikacja została uruchomiona w dniu 24 lipca 2023 r.

Rolnik dodatkowo może złożyć stosowny wniosek w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Troszyn, w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania do dnia 15 września 2023 roku, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy skoszone nie będą szacowane! Uwaga, szacunki dokonane przez komisję gminną nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Do wypełnionego wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku wegetacyjnym, tj. 2023.

Zaznaczyć należy, że wniosek o oszacowanie szkód złożony tylko do komisji gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Szacowanie strat przez aplikację pozwoli również na oszacowanie szkód po zbiorach uprawy (zapewnienie ze strony Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Podstawą otrzymania pomocy publicznej będzie załącznik w postaci protokołu, który zostanie wygenerowany tylko w aplikacji suszowej.

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1690368, odwiedzin dzisiaj: 1754

Script logo