Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych

Gmina Troszyn informuje, iż zgodnie z art. 6. ust 3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.) przeprowadzono proces konsultacjiprojektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku.

W proces konsultacji włączono mieszkańców, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Proces konsultacji społecznych zgodnie z ww. ustawą trwał min. 35 dni i został ogłoszony na stronie: http://www.troszyn.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-%E2%80%9Estrategii-rozwoju-gminy-troszyn-do-2030-roku%E2%80%9D.html.

W związku z zaangażowaniem w proces konsultacji społecznych mieszkańców, sąsiadujących gminoraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy zaznaczyć, że nie zgłosili oni żadnych uwag.

  Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku.

            Wójt Gminy Troszyn

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1331527, odwiedzin dzisiaj: 246

Script logo