Konsultacje społeczne. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery

DT.414.P_60.2022.8.2022                     Ostrołęka, 09.11.2022 r.

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długości około 13,560 km)

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w II konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz)
od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długość około 13,560 km).

 

Materiały informacyjne – mapy przedstawiające przebieg projektowanej drogi udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.zdp.ostroleka.pl

w dniu 09.11.2022 r.

 

Opinie dotyczące całego przedsięwzięcia oraz wariantów przebiegu drogi,omijające lub przechodzące przez miejscowości: Piski i Tyszki – Nadbory należy przesyłać w terminie

do dnia 02.12.2022 r.

e-mailem na adres

zdpo-ka@wp.pl

 

pocztą na adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

 

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem)
i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

 

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach

Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Gminy Troszyn i Gminy Czerwin.

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1234467, odwiedzin dzisiaj: 1419

Script logo