Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

W imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Koła
Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie
marnuje", realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat".

[1]

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Koła
Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie
marnuje", realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat".

Polega on na opisaniu ekopraktyki, czyli działania, które może mieć
pozytywny wpływ na klimat i dlatego warto wdrożyć je w domu, np. w
celu oszczędzania wody, energii elektrycznej czy niemarnowania
żywności. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w
powszechnym zastosowaniu.

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca.

W zgłoszeniu powinny się znaleźć:

· opis ekopraktyki,

· wyjaśnienie, na czym ona polega,

· jakie daje rezultaty,

· powody, dla których ekopraktyka została wdrożona.

Do konkursowej pracy można dodać maksymalnie dwa zdjęcia
obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace.

Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:

· 1. miejsce – 9 500 zł,

· 2. miejsce – 6 500 zł,

· 3. miejsce – 3 000 zł,

Środki finansowe będą wykorzystane do promowania postaw
proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których
działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą zostać również
przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą
członkom Kół wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska.

Nagrodzone prace laureatów oraz wyróżnione zgłoszenia zostaną
umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków", który zostanie
opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat"
www.naszklimat.gov.pl [2].

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników odbędzie się do 10 sierpnia.

Uczestnikiem konkursu może być Koło Gospodyń Wiejskich wpisane do
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (prowadzonego przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) lub wpisane do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego. W zgłoszeniu (załącznik nr 1 do Regulaminu)
należy podać numer nadany w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń
Wiejskich lub numer KRS.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie www:
www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje
[3].

W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego:
alicja.kosmalska@38pr.pl.

Pozdrawiam
Alicja Kosmalska

Alicja Kosmalska
Senior Consultant
505 265 268
alicja.kosmalska@38pr.pl

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1073775, odwiedzin dzisiaj: 1428

Script logo