Gmina Troszyn realizuje projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

Gmina Troszyn realizuje projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”,finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem programu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na: zakup stacji roboczych, tworzenie domen/ platform/portali tylko związanych z cyberbezpieczeństwem i dostosowaniem do WCAG 2.1., zakup serwera NAS szyfrowanego backup, zakup laptopów do zdalnej pracy z oprogramowaniem, zakup serwera domeny AD z oprogramowaniem i UPS, zakup przełączników sieciowych z UPS, rozbudowę zabezpieczeń dostępu do sieci ( urządzenie wielofunkcyjne UTM), wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, usługę doradczą, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, szkolenie on-line dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1331472, odwiedzin dzisiaj: 191

Script logo