Zadania realizowane ze środków państwowych funduszy celowych. Zadania realizowane ze środków budżetu państwa.

Gmina Troszyn || Aktualności