Dzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa

21 czerwca 2022 roku 21 czerwca br. został ogłoszony „Dniem z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” na terenie garnizonu mazowieckiego. W związku z tym zachęcamy do współpracy organy lokalnego samorządu, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Komisariatem Policji w Myszyńcu i posterunkami Policji usytuowanymi na terenie powiatu ostrołęckiego w celu podjęcia wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych. Takim działaniem jest m. in. rozpowszechnianie plakatu promującego Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa (w załączniku do niniejszego maila) czy też ulotek oraz promocja tego narzędzia w lokalnych mediach i za pośrednictwem współczesnych komunikatorów internetowych. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce nakręciła krótkie spoty przedstawiające, jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Są one dostępne na naszym YT: - nielegalne wysypiska śmieci - przekraczanie prędkości

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1001828, odwiedzin dzisiaj: 646

Script logo