Dokumentowanie właściwego stosowania środków ochrony roślin

Szanowni Państwo z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej w kraju należy oczekiwać przywrócenia obowiązków posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania tych środków przez producentów rolnych. Zawieszenie sankcjonowania braku spełnienia wymogów w ww. zakresie wynika z art. 15zzzzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosił 30 dni. Mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe proszę o powyższym poinformowanie producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem sołtysów. Aktualne informacje i komunikaty dostępne są na stronie : www.piorin.gov.pl

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1414048, odwiedzin dzisiaj: 1551

Script logo