Aktualności

 • XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

  XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

  XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 17.12.2021 roku godz. 13:00. Transmisja

   

   


   

   

 • Strategia Rozwoju Gminy Troszyn do 2030

  Szanowni Przedsiębiorcy,

  W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania diagnozy strategicznej, które odbędzie się20 grudnia 2021 r. o godz. 10:00. Bardzo prosimy o możliwe potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: gmina@troszyn.pl . Spotkanie odbędzie się za pomocą platformy ZOOM. Link to spotkania znajduje się poniżej. Serdecznie zapraszamy.

  Join Zoom Meeting
  https://us06web.zoom.us/j/85490819598?pwd=RDMxYm1TUDd4czFzS2NjdEpFVWlKdz09
  Meeting ID: 854 9081 9598
  Passcode: 191087"

 • Strategia Rozwoju Gminy Troszyn do 2030

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Troszyn ,

  W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania diagnozy strategicznej, które odbędzie się20 grudnia 2021 r. o godz. 10:00. Spotkanie odbędzie się za pomocą platformy ZOOM. Link to spotkania znajduje się poniżej. Serdecznie zapraszamy.

  Join Zoom Meeting
  https://us06web.zoom.us/j/85490819598?pwd=RDMxYm1TUDd4czFzS2NjdEpFVWlKdz09
  Meeting ID: 854 9081 9598
  Passcode: 191087"

 • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat cyklu szkoleń z zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na operacje wpisujące się w przedsięwzięcie LSR Start Produkcji i Usług. Szczegółowe informacje: terminy i miejsca szkoleń, harmonogram i program szkoleń, internetowe formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie ww.zascianekmazowsza.pl

 • OGŁOSZENIA STOPNIA ALFA CRP

 • XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

  XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

  XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 29.11.2021 roku godz. 10:00. Transmisja

   

   


   

   

 • Kontrole palenisk w gminie Troszyn

  W związku z koniecznością przestrzegania przez mieszańców gminy zakazu spalania odpadów w użytkowanych urządzeniach grzewczych oraz rozpoczynającym się sezonem grzewczymw najbliższych tygodniach pracownicy Urzędu Gminy w Troszynie przeprowadzą planowane kontrole palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania tzw. Ustawy antysmogowej Województwa Mazowieckiego. Kontrole będą wykonywane na podstawie upoważnienia udzielonego pracownikom Urzędu Gminy przez Wójta Gminy, działając w oparciu o zapisy art.379 i 380 Prawa ochrony środowiska. Kontrole te połączone będą z akcją informacyjną dotyczącą możliwości ubiegania się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz obowiązujących przepisów. Kontrole nieruchomości zostaną wybrane w drodze losowania.
 • Plac rekreacyjny w Kleczkowie jest już gotowy!

  Mieszkańcy Kleczkowa mogą się cieszyć z nowej przestrzeni! W ramach działań, zagospodarowano plac rekreacyjny, stworzono siłownię plenerową oraz altanę na działce przy zabytkowym Kościele św. Wawrzyńca oraz Szkoły Podstawowej. Społeczność skorzysta dodatkowo m.in. z nowego chodnika i zadba o środowisko, korzystając ze stacji segregacji śmieci. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, zachęcającej do odpoczynku, spotkań i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Działania zwiększyły również estetykę i atrakcyjność miejscowości dla turystów. Inwestycja została przeprowadzona dzięki pomysłowi naszej gminy nagrodzonego w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dziękujemy za to wsparcie!
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

  Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Wymagania:

 • Program Wieloletni "Senior+"

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie przystąpił do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021 jest on finansowany ze środków z budżetu państwa.

  Z pobytu w ośrodku wsparcia dziennego Klub Seniora Senior+ w Troszynie korzysta 10 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu gminy Troszyn. Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 21 360,00 zł. Termin realizacji: do 31 grudnia 2021 r. Głównym celem Programu jest: zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1148709, odwiedzin dzisiaj: 728

Script logo