Aktualności

 • Złap ten smak

  Szanowni Państwo, Informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" organizuje konkurs kulinarny pt.: "Złap ten smak - czyli poznawanie tradycyjnych potraw zaściankowej kuchni - II edycja", który realizowany jest w ramach projektu "Kompetencje Społeczne - II". Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, sołectw i innych grup nieformalnych z obszaru działania LGD, czyli gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn.
 • WZMOŻONY RUCH POJAZDÓW WOJSKOWYCH NA DROGACH

  Od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.
 • Masz las? Wkrótce będziesz mógł starać się o pieniądze na przeprowadzenie w nim inwestycji

  Od 20 czerwca do 29 lipca 2022 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W tym naborze po raz pierwszy można będzie je składać również poprzez aplikację eWniosekPlus
 • Próbne egzaminy ósmoklasisty z Dyktanda.pl i Mathematics.live

  Szanowni Państwo, Serwisy edukacyjne Mathematics.live [1] i Dyktanda.pl [2] serdecznie zapraszają uczniów ósmej klasy na próbne egzaminy ósmoklasisty! Zostaną one przeprowadzone w całości online, a wzięcie udziału jest bezpłatne. Ponadto każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną, a dla najlepszych organizatorzy przygotowali cenne nagrody główne! Terminy egzaminów, szczegóły na temat nagród oraz przycisk do zapisów znajdują się na poniższych stronach: PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY [3] Próbne egzaminy 8-klasisty z Mathematics.live i Dyktanda.pl to fantastyczna okazja do tego, aby sprawdzić swoją wiedzę i przekonać się, co jeszcze warto powtórzyć przed przystąpieniem do egzaminów w maju.

   

 • Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia

  Jeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców, a obecność uchodźców wpłynęła na życie Twoje i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie. Jak zmieniło się Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście osobiście zaangażowani w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? A co zmieniło się w Twoim najbliższym otoczeniu i jak zmieniła się wieś/miejscowość? Jak zareagowały urzędy, szkoła czy firmy i organizacje pozarządowe? Jakie masz nadzieje, obawy albo oczekiwania wobec uchodźców i co sądzą Twoi sąsiedzi? Opowiedz nam o tym, biorąc udział konkursie IRWiRPAN.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

 • KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długości około 13,560 km)

  Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długość około 13,560 km). Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

 • Dni Pola

  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka zaprasza na Dni Pola
 • W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

  Od 4 majado 17 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowaniena„Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat.Wsparcie pochodzi z budżetu PROW na lata 2014-2020. Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2007 a 2015 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego i formularzem RODO. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

 • Uruchomienie syren alarmowych na Mazowszu: 10 kwietnia o godz. 8.41

  Uruchomienie syren alarmowych na Mazowszu: 10 kwietnia o godz. 8.41 W dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący upamiętnieniu 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1331509, odwiedzin dzisiaj: 228

Script logo