Aktualności

 • Dzień Seniora w ZUS!

  Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny. Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń – prelekcji i konsultacji – które odbędą się w październiku w całej Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i świadczeniach z ZUS, ale również zachęcenie seniorów do wyjścia z domu. Podczas Dnia Seniora osoby starsze będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS o waloryzacji, zasadach zatrudniania na emeryturze czy wyliczania emerytury.
 • Oszczędzamy energię

  Szanowni Państwo!

  w związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole. Zachęcamy do wykorzystania na Państwa stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych materiałów informacyjnych dotyczących oszczędzania energii. Rosyjska inwazja militarna na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację energetyczną całej Europy i świata. Wyraźnie pokazała, że nie możemy opierać naszego bezpieczeństwa energetycznego na Rosji. Polska doszła do tego wniosku już wiele lat temu i wielokrotnie na forum unijnym zwracała uwagę na potrzebę uniezależnienia Unii Europejskiej od dostaw surowców z Rosji. Bezpieczeństwo energetyczne stało się kluczowym elementem naszego życia, a krajowy i europejski sektor energetyczny znajduje się obecnie w przełomowym momencie. "Z tego powodu mocno zachęcamy gospodarstwa domowe do oszczędzania energii.https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/oszczedzamy-energie.

  Więcej szczegółów na stronie internetowej:

  https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/oszczedzamy-energie

 • Fundacja Togatus Pro Bono

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Ostrołęckim.

  https://fundacja.togatus.pl/powiat-ostrolecki-2/

 • Ewaluacja Strategii Rozwoju Lokalnego

  Szanowni Państwo, Informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza" przystąpiło do procesu ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023.

  Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

  Link do ankiety:
  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=8dc50a87&&b=13a91ef9c&&c=44ceb394

  -- 

 • XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

  XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 30.09.2022 roku godz. 10:00. Transmisja

   

   

      

   

   

   


   

   

 • Konkurs plastyczny i graficzny "63 dni chwały"

  Szanowni Państwo!

  Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych wraz Klubem Lidera Rzeczypospolitej organizuje dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny i graficzny pt. "63 dni chwały".  Celem konkursu jest uczczenie _78. Rocznicy Powstania Warszawskiego_. Ponadto poprzez konkurs Organizatorzy chcą zbliżyć dzieci oraz młodzież do tematyki historycznej. na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Konkurs jest zorganizowany dla dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  * kategoria plastyczna - uczestnik wykonuje pracę plastyczną w formacie A4 w dowolnej technice _(np. kredek, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla)_ o tematyce związanej z wydarzeniami Powstania Warszawskiego.

  * kategoria graficzna - uczestnik ma za zadanie stworzyć grafikę komputerową o tematyce związanej z wydarzeniami Powstania Warszawskiego.

 • Dotyczy zakupu lasów przez Nadleśnictwo Ostrołęka

  Nadleśnictwo Ostrołęka przesyła w załączeniu ogłoszenie o możliwości zakupu przez Nadleśnictwo na własność Skarbu Państwa lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, stronie www oraz innych możliwych do wykorzystania sposobów rozpowszechniania informacji wśród lokalnej ludności.

  Z poważaniem Nadleśniczy Zdzisław Gadomski

 • Nowa strategia rozwoju obszaru gmin

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju obszaru gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. W związku z tym odbędzie się cykl spotkań konsultacyjnych, które poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych, i potencjału obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Kluczowym elementem tworzenia dokumentu jest szerokie włączenie lokalnej społeczności, aby przyszłe działania LGD “Zaścianek Mazowsza” w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby i problemy mieszkańców. Zachęcamy zatem do włączenia się w proces budowania i opracowywania strategii. Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, KGW, OSP, lokalnych liderów, sołtysów, wszystkich zainteresowanych. W programie spotkań: otwarcie spotkania; rejestracja uczestników; przekazanie informacji na temat głównych założeń nowej LSR; analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, diagnoza obszaru, analiza SWOT, cele, rezultaty i kierunki działań; podsumowanie i zakończenie spotkania. Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej LGD  www.zascianekmazowsza.pl  lub pod numerem telefonu 297 671 825.

  Z poważaniem, Klaudia Marcińczyk pracownik administracyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza"

  ul. Polna 15, 07-405 Troszyn tel. 29 767 18 25

 • XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

   

   

  XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 01.09.2022 roku godz. 12:00. Transmisja

   

   


   

   

 • UWAGA SMOG

  W dniu 24.08.2022 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 μg/m3). Prognozowane przekroczenie obejmuje powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, makowski, wyszkowski, ostrowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, m. Siedlce, łosicki. Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1523091, odwiedzin dzisiaj: 1312

Script logo