Aktualności

 • Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

  Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji,Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów,każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych.Są one szkodliwe dla środowiska i stanowiąogromne zagrożenie dla życia.Tegoroczna aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów. W tym roku odnotowano już ponad 20 tys. tego typu zdarzeń, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne.Dlatego po raz kolejny przestrzegamy - wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niebezpieczne i grożą za to surowe kary.
 • Modernizacja gospodarstw

  Modernizacja gospodarstw:dwa nabory wniosków w jednym terminie Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach –rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie.Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r. O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstworolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • Mapa Aktywności Społecznych

  Szanowni Państwo, polecam Państwa uwadze tzw. Mapę Aktywności Społecznych udostępnioną na stronie: www.mapaaktywnoscispolecznych.pl [1] . Mapa jest użytecznym narzędziem do pozyskiwania informacji na temat organizacji pozarządowych oraz społecznych grup nieformalnych działających na terenie północno-wschodniego Mazowsza, pozwala na wyszukanie organizacji na danym terenie, wprowadzenie nowych podmiotów, wydarzeń, czy zrealizowanych przedsięwzięć społecznych. Aktualnie na mapie znajduje się ponad 600 podmiotów, w tym: stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, stowarzyszenia zwykłe, kluby seniora, zespoły ludowe. Mapa została opracowana w ramach zadania publicznego pt. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020, a następnie rozbudowana w projekcie pt. „Pozarządowy jest Gotowy - czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania" dofinansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizatorzy to partnerskie organizacje: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza", Stowarzyszenie "Projekt Radomir", Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny oraz Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło". Narzędzie powstało z myślą o konieczności promocji sektora społecznego oraz komunikacji z otoczeniem i instytucjami współpracującymi, dlatego zachęcam do korzystania z jej zasobów oraz zamieszczenia informacji o mapie na Państwa stronie internetowej.

 • 35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru

  Od 1 kwietnia do 31maja 2022 r.o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie. O todofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku,będą się moglistarać pszczelarzeprowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany wARiMR,musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparciewynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022 r.
 • Wypalanie traw jest karalne!

  ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowizagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest Agencja Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa. Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest marginalny.
 • XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

  XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

  XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 04.03.2022 roku godz. 10:00. Transmisja

   

   


   

   

 • Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

 • Strategia Rozwoju Gminy Troszyn do 2030. Ankieta

  Szanowni Państwo,

  Przekazujemy aktywny link do ankiety do udostępnienia dla mieszkańców:https://gminatroszyn.webankieta.pl 

  Firma Oficyna Profilaktyczna na zlecenie Gminy Troszyn realizuje Strategię Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy. Poprzez przygotowany specjalny link, mają Państwo możliwość wypełnienia ankiety anonimowo i bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć "wyślij"."

 • Tarcza Antyinflacyjna – wzór informacji i zakres

  Tarcza Antyinflacyjna – wzór informacji i zakres • Uchwalona przez Sejm Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.

  • To paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna.

  • Ponadto wprowadzi ona zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej.

  • Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r. Zakres Tarczy 2.0. – dodatkowe wyjaśnienia

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1148744, odwiedzin dzisiaj: 763

Script logo