Aktualności

 • Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku”

  KONSULTACJE SPOŁECZNE Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1057) projekt Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z mieszkańcami gminy. Celem konsultacji jest przedstawienie projektu oraz poznanie opinii interesariuszy, zebranie uwag i proponowanych zmian w jego zakresie. Wszelkie opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać elektronicznie na adres gmina@troszyn.pl poprzez formularz dostępny wraz z projektem dokumentu załączonym poniżej. Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 19 stycznia 2023 roku, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie online w dniu 10.01.2023r. o godzinie 10:00. Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/89686228176?pwd=L2p3WHVPdW5KQXRQRFpHSVJzMzRQZz09. (Identyfikator spotkania: 896 8622 8176, Kod dostępu: 274449). Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie: 15.12.2022r. - 19.01.2023r.

   

 • Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

  Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Troszyn na lata 2023 – 2030. Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie informuje, że przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Troszyn na lata 2023-2030. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy. Strategia zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, określa cele i zadania gminy, kierunki działania, terminy realizacji zadań oraz zakładane wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

 • Europa z naszej ulicy już po raz piąty

  Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Rokiem Młodzieży, dlatego też już po raz piąty zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie w ramach projektu Europa z naszej ulicy, w którym nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europosłami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nabór projektów trwa do 27 stycznia 2023.

 • Rozpoczęliśmy sprzedaż węgla !

  Od dnia 28.11.2022r. (PONIEDZIAŁEK) rozpoczęliśmy sprzedaż węgla. Wyznaczonym dostawcą dla Gminy Troszyn została spółka Węglokoks S.A. Węgiel wydawany jest przez Gminę w hali Zakładu Obsługi Rolnictwa przy ul. Szkolnej.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy

  Szanowni Państwo, Informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy : * nr III/2022 na operacje dotyczące Przedsięwzięcia Zasoby a Przedsiębiorczość (podejmowanie działalności gospodarczej) oraz * nr I/2022/G na operacje dotyczące Przedsięwzięcia ISKRA - Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności (granty) w ramach poddziałania 19.2 "Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20147-2020.

  Szczegóły na stronie internetowej LGD

  https://zascianekmazowsza.pl/

 • Pełnowymiarowe syntetyczne boisko

  Pełnowymiarowe syntetyczne boisko, powstanie przy stadionie, dzięki pozyskaniu 1.500000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (etap I) Boisko „Orlik 2012” znajdujące się przy ul. Szkolnej w Troszynie, zostanie zmodernizowane dzięki dofinansowaniu w kwocie 313 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystki.

 • PRZYJMUJEMY WNIOSKI NA ZAKUP WĘGLA

  Mieszkańcy Gminy Troszyn mogą już składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby gospodarstw domowych. Wyznaczonym dostawcą węgla dla gminy Troszyn została spółka Węglokoks S.A.

  Wniosek o preferencyjny zakup węgla można złożyć pisemnie (podpisany wniosek wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy złożyć w Urzędzie Gminy).

   

 • Obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stroniewww.zus.pl – link: Płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

 • Przebudowa dróg na terenie gminy Troszyn w ramach PROW

  Wójt podpisał w dniu 7 XI 2022 r w Urzędzie Województwa Mazowieckiego umowy na kwotę 3.857087 zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020) Gmina Troszyn pozyskała kwotę 3669.379 zł na zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Troszyn” Łącznie gmina wykonała przebudowę 1.73km dróg wewnętrznych oraz 1,328 km dróg gminnych. Na zadanie „Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare” gmina Troszyn została dofinansowana w ramach PROW (2014-2020) w kwocie 187708 zł.

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE BUDOWY GAZOCIĄGU DO ELEKTROWNI W OSTROŁĘCE

  SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE BUDOWY GAZOCIĄGU DO ELEKTROWNI W OSTROŁĘCE Uprzejmie informujemy, że 21 listopada, o godzinie 15.00-16.30 w remizie w Łątczynie odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Inwestora (CCGT Ostrołęka) oraz Wykonawcy gazociągu (Romgos). Budowa gazociągu w gminie Troszyn realizowana będzie na nieruchomościach w obrębie Łątczyn. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z harmonogramem i szczegółami prac budowlanych oraz kwestiami odszkodowania. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Więcej informacji o inwestycji, w tym szczegółowa mapa gazociągu, dostępnych jest na stronie: www.energiadlaostroleki.pl

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1523123, odwiedzin dzisiaj: 1344

Script logo