Aktualności

 • KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długości około 13,560 km)

  Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długość około 13,560 km). Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

 • Dni Pola

  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka zaprasza na Dni Pola
 • W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

  Od 4 majado 17 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowaniena„Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat.Wsparcie pochodzi z budżetu PROW na lata 2014-2020. Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2007 a 2015 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego i formularzem RODO. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

 • Rozkład jazdy na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Troszyn w 2022r.

  Rozkład jazdy na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Troszyn w 2022r.

 • Uruchomienie syren alarmowych na Mazowszu: 10 kwietnia o godz. 8.41

  Uruchomienie syren alarmowych na Mazowszu: 10 kwietnia o godz. 8.41 W dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący upamiętnieniu 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

 • Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, przedłużające do 15 kwietnia 2022r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.
 • Ogłoszenia o naborze na kierownika Klubu Seniora Senior + w Troszynie

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ogłasza III nabórkandydatów na stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Troszynie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na lata 2015 -2020
 • XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

  XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

   

   

  XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 07.04.2022 roku godz. 10:00. Transmisja

   

   


   

   

 • Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

  29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1148761, odwiedzin dzisiaj: 780

Script logo