Aktualności

 • Odśnieżanie chodników

 • Informacja o konkursie ekologicznym pod patronatem honorowym Marszałka Województwa

  Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a także przekazanie do placówek oświatowych: szkół, ośrodków wychowawczych, świetlic itp., informacji nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. 

  Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.

   

  Placówki, które zgłoszą chęć udziału w konkursie otrzymają bezpłatnie plakaty oraz CD z grami edukacyjnymi na temat odpadów i recyklingu. Gry są też dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce gry edukacyjne.

   

  Konkurs odbędzie się już po raz piąty, w terminie od 15.01.2019 do 30.03.2019. Informację nt konkursu i plakat do ewentualnej publikacji przesyłamy w załączeniu, regulamin konkursu, baner oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl

  Pozostaję do dyspozycji w kwestii pytań, 

   

  Agnieszka Oleszkiewicz

  koordynator konkursu

  tel. 608 633 593

  www.chlorofil.com.pl

 • Wzmacniacz telefonii

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

 • E-AKTA

  OD STYCZNIA 2019 R. WESZŁY W ŻYCIE PRZEPISY, KTÓRE UŁATWIĄ PRZECHOWYWANIE AKT PRACOWNICZYCH DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW ORAZ OBNIŻĄ KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM.

  W związku z powyższym w celu upowszechnienia wiedzy o projekcie E-AKTA Przedstawiamy Państwu materiały: Materiały są dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl [1]) w zakładce „E-akta pliki do pobrania [2]". Zadowolenie klienta jest dla nas najwyższym priorytetem i dlatego chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy osób.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących materiałów informacyjnych E-akta zapraszam do kontaktu, tel.: 502-009-800, 24 262-52-71 wew. 2518, mail: aneta.kokosza@zus.pl.

 • III Sesja Rady Gminy

 • II Sesja Rady Gminy w Troszynie

 • I Sesja Rady Gminy w Troszynie

  Zapraszamy do obejrzenia pierwszej sesji, z dnia 21 listopada 2018r. Podczas obrad radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego,  wybrali też przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących. 

  I Sesja Rady Gminy w Troszynie z dn. 21.11.2018r.

   

 • Strefa do ćwiczeń

  Zakończono zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 pn: ,, Otwarte Strefy Aktywności –Edycja 2018 -Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej: wariant podstawowy – 1 obiekt.

  Całkowity koszt zadania inwestycyjnego : 58.898,55 zł. Dofinansowanie z FRKF w kwocie 25.000,00 zł

  Celem zadania była budowa ogólnodostępnej, bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej, która ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców gminy Troszyn. Budowa wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności fizycznej na terenie zielonym objęła: strefę ćwiczeń i strefę relaksu .

  Galeria
 • Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

  W dniu 6 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie pn. ,,Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Troszyn” zostało zrealizowane w ramach złożonego przez Gminę Troszyn wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia VIII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie: Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB) na rok 2018. W dniu 29 sierpnia 2018 r. została podpisana w Warszawie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  Galeria

   

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1690348, odwiedzin dzisiaj: 1734

Script logo