Aktualności

 • Raport z konsultacji społecznych

  Gmina Troszyn informuje, iż zgodnie z art. 6. ust 3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.) przeprowadzono proces konsultacjiprojektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku. W proces konsultacji włączono mieszkańców, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Proces konsultacji społecznych zgodnie z ww. ustawą trwał min. 35 dni i został ogłoszony na stronie:http://www.troszyn.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-%E2%80%9Estrategii-rozwoju-gminy-troszyn-do-2030-roku%E2%80%9D.html.

  W związku z zaangażowaniem w proces konsultacji społecznych mieszkańców, sąsiadujących gminoraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy zaznaczyć, że nie zgłosili oni żadnych uwag. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku.

  Wójt Gminy Troszyn

 • Mazowsze dla straży pożarnych - OSP 2022

  Gmina Troszyn otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Zamość w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych – OSP 2022”

  Zakupiony został: Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS IV Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje zadania wynosi 108.000,00 zł, w tym kwota dotacji 49.450,00 zł. Sprzęt specjalistyczny współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 • Rozkład jazdy na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Troszyn w 2023 r.

  Rozkład jazdy na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Troszyn w 2023 r.

 • III Konkurs "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy". Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

  Więcej informacji:
  www.irwirpan.waw.pl/smart2022

 • Gmina Troszyn realizuje projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

  Gmina Troszyn realizuje projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”,finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem programu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na: zakup stacji roboczych, tworzenie domen/ platform/portali tylko związanych z cyberbezpieczeństwem i dostosowaniem do WCAG 2.1., zakup serwera NAS szyfrowanego backup, zakup laptopów do zdalnej pracy z oprogramowaniem, zakup serwera domeny AD z oprogramowaniem i UPS, zakup przełączników sieciowych z UPS, rozbudowę zabezpieczeń dostępu do sieci ( urządzenie wielofunkcyjne UTM), wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, usługę doradczą, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, szkolenie on-line dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • mLegitymacja już działa

  Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne. Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.

  Informacje w sprawie mLegitymacji

  • infolinia 22 560 16 00 - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
  • e-wizyta dostępna na stronie: https://www.zus.pl/e-wizyta;.
  • sala obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.
 • INFORMACJA DLA POSIADACZY ZWIERZĄT

  W związku z wejściem w życie w dniu 06 stycznia 2023r przepisów nowej Ustawy z dnia 04 listopada 2022r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 2022, poz. 2727) zmieniają się niektóre zasady rejestracji zwierząt dla dotychczasowych gatunków: bydło, owce, kozy i świnie oraz wprowadza się obowiązek rejestracji kolejnych gatunków zwierząt: koniowate, wielbłądowate, jeleniowate – znakowane i zgłaszane indywidualnie, drób i jaja wylęgowe – zgłaszane grupowo.

  Szczegóły na stronie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszy

  XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 29.12.2022 roku godz. 9:30. Transmisja

   

   

      

   

   

   


   

   

 • W centrum Troszyna zrobiło się jaśniej i przyjemniej

  Gmina Troszyn zakończyła realizację projektu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn”. Z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zakupiono i zamontowano 6 sztuk dekoracyjnych lamp ulicznych LED. Dzięki temu poprawiono estetykę, atrakcyjność, parametry oświetlenia przestrzeni publicznej w centrum miejscowości oraz podniesiono komfort życia i poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

  http://localhost/mc/administrator/index.php?option=com_menus&view=menu&layout=edit
 • XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

  XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn 16.12.2022 roku godz. 13:00. Transmisja

   

   

      

   

   

   


   

   

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1523138, odwiedzin dzisiaj: 1359

Script logo