Aktualności

 • Program Wieloletni "Senior+"

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie przystąpił do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021 jest on finansowany ze środków z budżetu państwa.

  Z pobytu w ośrodku wsparcia dziennego Klub Seniora Senior+ w Troszynie korzysta 10 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu gminy Troszyn. Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 21 360,00 zł. Termin realizacji: do 31 grudnia 2021 r. Głównym celem Programu jest: zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 • Polski Ład

  Na konferencji w Ostrowi Mazowieckiej wręczono promesy samorządom z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego.

  W poniedziałek, 25 października w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja dotycząca ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. W spotkaniu wzięli udział minister cyfryzacji Marek Zagórski, poseł Henryk Kowalczyk oraz senator Robert Adam Mamątow. Gmina Troszyn otrzymała promesę 6 100 000 zł na rozwój infrastruktury kulturalnej.

   

 • Rejestr wypasu

  W 2021 roku rejestr wypasu składamy tylko elektronicznie w aplikacji eWniosekPlus. Wykorzystaj nową funcjonalność składanie dokumentów uzupełniających. Na stronie internetowej ARiMR, pod adresem: Znajduje się dokładna instrukcja składania dokumentów: „Dokumenty uzupełniające z zakresie płatności PRSK RE DZ”. TERMIN NA ZŁOŻENIE REJESTRU WYPASU: od 16 października do 02 listopada 2021 roku.

 • Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

  18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

 • WYDARZENIE KULTURALNE W KLUBIE SENIORA SENIOR+

  Zapraszamy serdecznie seniorów do Klubu Seniora Senior+ w Troszynie (ul. Szkolna 6) w dniu 28.10.2021 r. na wydarzenie kulturalne Rozpoczynamy o godzinie 15.00. Nasi Troszyńscy Seniorzy zaprezentują swoje osiągnięcia artystyczne.

  Informacja i zapisy: 798 662 638

 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r. Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów mogą starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.
 • Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych.

  Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój– wkrótce rusza tzw. duży nabór wniosków 31 października rozpocznie się nabór dla zakładów przetwórczych w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada2021 r.
 • Dzień Edukacji Narodowej

  Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi!

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, niegasnącego optymizmu oraz uznania i docenienia przez cały rok.

  Dziękuję Wszystkim za tworzenie fundamentów naszych placówek, za cierpliwość i wielkie serca. Niech każdy dzień będzie przepełniony słońcem i radością.

  Wszystkiego najlepszego!

  Z wyrazami szacunku Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski

 • KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą

  KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju.Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1690298, odwiedzin dzisiaj: 1684

Script logo