Aktualności

 • Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

  Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

  Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

 • Fundusz Gwarancji Rolnych

  „Szanowni Państwo!

   w odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemów związanych z bieżącym finansowanie gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego zostały zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5 %. Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany z środków PROW 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK„ .

  z wyrazami szacunku

  Tomasz Posmyk Kierownik Biura Powiatowego w Ostrołęce Mazowiecki Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Webinarium dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”

  Organizatorem seminarium online jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium skierowane jest do seniorów, aby zwiększyć świadomość tej grupy społecznej w związku z zagrożeniami występującymi w Internecie. Jest to trzecie webinarium z cyklu spotkań dla tej grupy odbiorców. Celem webinarium jest poszerzenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych. Spotkanie odbędzie się 21 września 2022 roku (w godz. 10:00-13:00). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego:


  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=78978&p_id=18
   

 • III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!

  Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim. Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem

  https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

 • Mazowsze dla straży pożarnych

  Zdjęcia z podpisania umów w Kadzidle

   

 • Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn

  Wójt Gminy Troszyn informuje, iż w dniu 14.06.2022r. Gmina Troszyn zakończyła realizację Przedsięwzięcia pn.: „Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn”, dofinansowanego w formie dotacji i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 2 713 052,00 zł Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 713 052,00 zł Dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW: 1 899 135 zł, stanowiące 70,00 % kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW: 600 000,00 zł, stanowiące 22,12 % kosztów kwalifikowanych Środki własne Gminy Troszyn: 213 917,00 zł, stanowiące 7,88 % kosztów kwalifikowanych.

 • Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje", realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat". Polega on na opisaniu ekopraktyki, czyli działania, które może mieć pozytywny wpływ na klimat i dlatego warto wdrożyć je w domu, np. w celu oszczędzania wody, energii elektrycznej czy niemarnowania żywności. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu.
 • XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

 • Ponad 600 tys. zł dla Gminy Troszyn na realizację zadania

  Ponad 600 tys. zł dla Gminy Troszyn na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 251102 W Troszyn- Janochy, działka nr 136, gmina Troszyn, obręb Janochy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  W dniu 28 czerwca 2022r., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski uczestniczył w uroczystości podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, na której podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 251102 W Troszyn- Janochy, działka nr 136, gmina Troszyn, obręb Janochy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 607 976,78 zł ( 80 % wartości całkowitej projektu). Wartość całkowita zadania to kwota 759 970,98zł.

 • Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

  Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1690249, odwiedzin dzisiaj: 1635

Script logo