Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniachna temat: zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wramach naboru wniosków numer III/2019 dotyczącego przedsięwzięcia: „Innowacyjny Zaścianek” .Szkolenia skierowane są do mieszkańców i podmiotów z terenu gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie oraz Troszyn.

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 41022, odwiedzin dzisiaj: 4

Script logo