Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2020 roku w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, Gmina Troszyn zawarła z Województwem Mazowieckim umowęo udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 95 950,00zł ( 100 % kosztów kwalifikowalnych) ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2020 roku, poprzez wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, która obejmie wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie Gminy Troszyn ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), handlowym, usługowym oraz użyteczności publicznej. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny, metodą wywiadu bezpośredniego, która będzie polegała na wypełnianiu ankiety w formie elektronicznej. Celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn, w których spalanie odbywa się w sposób nieefektywny. Zinwentaryzowanie wszystkich źródeł pozwoli na zaplanowanie i wdrożenie optymalnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na najbliższe lata, co przyczyni się do ochrony zdrowia i życia Mieszkańców Gminy Troszyn.

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 287930, odwiedzin dzisiaj: 1087

Script logo