Szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat szkoleń z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, wpisujących się w przedsięwzięcie ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności. Zależy nam by mieszkańcy naszego obszaru mieli równy dostęp do informacji na temat możliwości wsparcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. Szczegóły dotyczące szkoleń dostępne są na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl oraz w biurze LGD pod nr. tel. 29 7671825

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 44459, odwiedzin dzisiaj: 4

Script logo