Szkoła Podstawowa w Troszynie poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych !

Szkoła Podstawowa w Troszynie poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych – pozalekcyjnych dla uczniów w ramach projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPOWM 2014 – 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. (Nr umowy RPMA.10.01.01-14-b680/18-00)

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1001888, odwiedzin dzisiaj: 706

Script logo