Struktura organizacyjna

Sekretarz

Małgorzata Płóciennik

Skarbnik

Wioletta Jastrzębska

Referaty:

  • referat planowania i finansów

Samodzielne stanowiska do spraw:

  • budownictwa
  • drogownictwa
  • handlu, usług, komunikacji i oświaty
  • kadr i obsługi kasy
  • ochrony środowiska i gospodarki mieniem komunalnym
  • promocji, rozwoju, zdrowia oraz obsługi Rady i Wójta
  • wojskowych, obronnych i rolnictwa
  • sekretarka urzędu

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Script logo