Senior+

Gmina Troszyn otrzymała z budżetu państwa środki finansowe w formie dotacji w wysokości 116 086,70zł w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 na utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Troszyn. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez adaptację i wyposażenie części pomieszczeń budynku Centrum Kultury w efekcie, których powstanie miejsce spotkań seniorów tj. osób w wieku 60+. Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się”. Obecnie proces ten mocno się dynamizuje, a wskaźniki demograficzne wskazują, że trend ten w najbliższym czasie będzie się nasilał. Gmina Troszyn podejmuje działania, których celem jest aktywizowanie seniorów. Utworzenie placówki pomoże starszym osobom odnowić i utrzymać kontakty społeczne, zniweluje postępujący na starość proces osamotnienia i wycofania, co znacząco poprawi warunki życia mieszkańców w wieku 60+.

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1523092, odwiedzin dzisiaj: 1313

Script logo