Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 6 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie pn. ,,Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Troszyn” zostało zrealizowane w ramach złożonego przez Gminę Troszyn wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia VIII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie: Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB) na rok 2018. W dniu 29 sierpnia 2018 r. została podpisana w Warszawie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Łączna wartość zadania wyniosła 13.389,90 zł, współfinansowano w kwocie 13.256,00zł. tj. 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz wkład własny gminy w kwocie 133,90 zł tj. 1%. Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski z udziałem Komendanta ZG ZOSP RP Tadeusza Jasionka, Prezesa ZG ZOSP RP Zenona Mierzejewskiego, Sekretarza ZG ZOSP RP Anny Michowskiej oraz przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbeninie. Pozyskany sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową darowizny dla każdej z wymienionych jednostek. Jednostki, które otrzymały sprzęt: - OSP w Troszynie – jednostka włączona do KSRG - Defibrylator AED, zestaw węży hydraulicznych - OSP w Dzbeninie - jednostka włączona do KSRG - Defibrylator AED, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera. Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Troszyn realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków -Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości „. Cieszymy się, że zakupiony specjalistyczny sprzęt, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, umożliwi jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych sprawnie działać w akcjach ratowniczych i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i społeczności lokalnej.

Galeria

 

Script logo