Priorytetowy plan działań mający pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadzi  działania priorytetowe w rejonie sklepów spożywczo-monopolowych w Troszynie ul. Marii Konopnickiej  w godzinach 6:00-20:00, gdzie dochodzi do niewłaściwych zachowań w postaci spożywania alkoholu w miejscach publicznych i zakłócania porządku publicznego.

Założony cel: uświadomienie  społeczeństwu o odpowiedzialności  karnej  z art 43´ust 1 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszający powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Ilościowy spadek popełnionych wykroczeń.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie, Sołtys miejscowości Troszyn.

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1523038, odwiedzin dzisiaj: 1259

Script logo