Priorytetowy plan działań mający pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa

Priorytetowy plan działań mający pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy

Dzielnicowy przeprowadzają działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Założeniem priorytetowym dzielnicowego w okresie pierwszego półrocza 2020 roku, będzie podjęcie działania mającego na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu w rejonie sklepuspożywczo-monopolowego w miejscowości Kleczkowo, w godzinach 7:00:18:00.W wyniku czego dochodzi do wykroczeń, zakłóceń ładu i porządku publicznego, a osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu niekiedy wracają pojazdami do miejsc swojego zamieszkania.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładany cel: Spadek liczby zgłoszeń w KMZB o 25% w porównaniu do II półrocza 2019 roku i wyeliminowanie zgłoszonych interwencji dotyczących zakłócenia ładu i porządku publicznego. Podjęte działania mają również na celu wyeliminowywanie zjawiska kierowania pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu przez osoby, które dokonują zakupu alkoholu w sklepie a po jego wypiciu ruszają w dalszą drogę.

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 131495, odwiedzin dzisiaj: 1278

Script logo