OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE RP

Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59. Stopień alarmowy BRAVO-CRP wprowadzono w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją wyborów prezydenckich. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

- informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;

- informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.);

- informowanie służb o zastanawiąjąco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych. Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo.

 

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1073783, odwiedzin dzisiaj: 1436

Script logo