Ochrona zdrowia zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce na podstawie art. 42 ust. la ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1967), przypominamy o obowiązku poinformowania o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz przez posiadacza zwierząt gospodarskich. Wobec powyższego zgłoszenie przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, należy:

1. składać osobiście (w formie pisemnej) w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce, ul. Składowa 8a, 07-410 Ostrołęka lub

2. przesłać na adres e-mail: info@piw.ostroleka.pl

3. przesłać faxem na numer (29) 760 53 10 wew. 116. Druk zgłoszenia przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce www.piw.ostroleka.pllub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 136921, odwiedzin dzisiaj: 332

Script logo