Maseczka dla rolnika

Od 16 kwietnia br. wprowadzony został obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Chroni to nas przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Maseczki ochronne są obowiązkowe dla wszystkich osób znajdujących się w obiektach handlowych, zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, na terenie nieruchomości wspólnych, na drogach, w parkach, terenach zielonych, w transporcie publicznym oraz w samochodzie, jeżeli podróżujemy z osobą, z którą nie zamieszkujemy w tym samym gospodarstwie domowym. W rozporządzeniu ministra zdrowia przewidziane są też okoliczności zwalniające z obowiązku noszenia maseczek przez osoby z powodu stanu zdrowia, czy wykonujące niektóre czynności zawodowe niewymagające bezpośredniego kontaktu z klientem czy interesantem.
  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 223714, odwiedzin dzisiaj: 413

Script logo