Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego oraz jednostek mu podległych

Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego oraz jednostek mu podległych
Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19 w Polsce, prosimy o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce oraz podległych jednostkach do niezbędnego minimum. Sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu, prosimy o załatwianie drogą elektroniczną pod nr 29 764 36 45 lub wysyłając korespondencję elektroniczną: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Także ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Wydział Komunikacji i Drogownictwa, znajdujący się  przy ul. A.E  Fieldorfa "Nila" 15 do odwołania zmienia sposób przyjmowania interesantów.

Od poniedziałku 16 marca  przyjmowane będą wyłącznie osoby, które umówiły się na wizytę poprzez system rejestracji elektronicznej: https://bezkolejki.eu/spostroleka/ .

Osoby te prosimy o przyjście do urzędu i pobranie numerka z biletomatu nie wcześniej niż na 15 minut przed umówioną wizytą. Jednocześnie prosimy o pozostanie w korytarzu głównym budynku i oczekiwanie w tym miejscu na wezwanie pracownika wydziału.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 29 764 32 43 bądź pocztą elektroniczną: komunikacja@powiatostrolecki.plWydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami mieszczący się przy ul. A.E Fieldorfa "Nila" 15 również zmienia sposób przyjmowania interesantów. Interesanci proszeni są o umówienie się na wizytę  telefonicznie. Prosimy o przychodzenie wyłącznie na wyznaczoną godzinę i zaczekanie na pracownika wydziału na korytarzu głównym budynku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie również apeluje o ograniczenie wizyt klientów - również w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce do niezbędnego minimum. Sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu, prosimy kierować drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Wstrzymane, do odwołania, zostały  wyjazdy pracowników w teren, do miejsc zamieszkania rodzin zastępczych, czy rodziców biologicznych.  Placówki wsparcia dziennego tj. Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej "Otwarte Serca" na okres od 12 marca  do  25 marca zawiesiły działalność, osoby niepełnosprawne w tym okresie nie korzystają z usług i wsparcia placówek.

Od poniedziałku 16 marca Powiatowy Urząd Pracy nie będzie przyjmował interesantów. Informuje o możliwości dokonania rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w formie elektronicznej (www.praca.gov.pl) - bez konieczności wizyty w Urzędzie. W sprawach pilnych PUP zachęca do kontaktu telefonicznego: tel. (29) 760 33 77; 760 43 83; 760 45 62
fax. (29) 760 43 83 w.207 lub poprzez pocztę leketroniczną: e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl

Prosimy o wyrozumiałość. Dbajmy o zdrowie swoje i innych.

Numery kontaktowe do poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz adresy poczty elektronicznej:

Wydział Organizacji i Nadzoru
Sekretarz: Krzysztof Chełstowski
on@powiatostrolecki.pl
tel.: 29 764 28 15

Wydział Promocji i Rozwoju
Dyrektor: Katarzyna Grodzka
promocja@powiatostrolecki.pl
tel.: 29 764 27 49Wydział Finansowy
Skarbnik: Aldona Kuciej
skarbnik@powiatostrolecki.pl
tel.: 29 764 24 54, fax: 29 764 23 05

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Dyrektor: Magdalena Pietras
magdalena.pietras@powiatostrolecki.pl
tel.: 29 764 20 79Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa
Dyrektor - Audytor wewnętrzny: Artur Romanik
zko@powiatostrolecki.pl
tel.: 29 764 32 46 (zarządzanie kryzysowe)

tel.: 29 764 49 32 (rolnictwo i ochrona środowiska)Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Marzena Święcicka
prk@powiatostrolecki.pl
tel.: 29 764 28 15Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Dyrektor: Leszek Sutnik
komunikacja@powiatostrolecki.pl
tel.: 29 764 32 43, 29 764 32 45

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Elżbieta Mierzejewska

pinb-oz@wp.pl
tel.: 29 764 31 42

Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor: Kazimierz Biedrzycki
geodezja@powiatostrolecki.pl
tel.: 29 764 32 41, 29 764 32 42, 29 764 32 44, 29 764 67 89

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
Kierownik: Ewa Wilimczyk

geodezja@powiatostrolecki.pl
tel.: 29 760 22 66

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor: Edyta Pędzich

pcpr@powiatostrolecki.pl

sekretariat/dyrektor - 29 764 62 33
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodnicząca: Anida Bielacka

ul. 11 Listopada 68

pok. 14-15

pzonostroleka@w

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 284168, odwiedzin dzisiaj: 320

Script logo