Dzielnicowy

Dane kontaktowe:

asp. Tomasz Mierzejewski

dzielnicowy.troszyn@ra.policja.gov.pl

tel. 696497142

 

 • Priorytetowy plan działań mający pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa

  Priorytetowe plany działań mające pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy

  Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

  Założeniem priorytetowym dzielnicowego w okresie pierwszego półrocza 2021 roku, będzie podjęcie działania mającego na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu w rejonie sklepów spożywczo-monopolowych w miejscowości Troszyn, ul. Marii Konopnickiej. W wyniku czego dochodzi do wykroczeń, zakłóceń ładu i porządku publicznego, a osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu niekiedy wracają pojazdami do miejsc swojego zamieszkania.

  Zakładany cel do osiągnięcia:

  Spadek liczby zgłoszeń w KMZB o 25% w porównaniu do II półrocza 2020 roku i wyeliminowanie zgłaszanych interwencji dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego. Podjęte działania mają również na celu wyeliminowywanie zjawiska kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i uświadomienie odpowiedzialności związanej z niestosowaniem się do art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 628314, odwiedzin dzisiaj: 147

Script logo