Dostawa pomocy dydaktycznych. Oferta

Szkoła Podstawowa w Troszynie ul. Szkolna 4 07-405 Troszyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPOWM 2014 – 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna.
  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 44460, odwiedzin dzisiaj: 5

Script logo