Aktualności

 • ARiMR - Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje - informacja prasowa

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
 • Dostawa i montaż urządzeń TIK

  Szkoła Podstawowa w Troszynie ul. Szkolna 4 07-405 Troszyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń TIK - pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPOWM 2014 – 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna.
 • Co by się stało, gdyby nie było spisu rolnego

  Co by się stało, gdyby nie było spisu rolnego… Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości. Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym. ZNACZENIE WYNIKÓW SPISOWYCH DLA GMINY I ROLNIKÓW Powszechny Spis Rolny jest jedynym pełnym badaniem polskiego rolnictwa – obejmuje każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Zebrane podczas spisu dane mają zatem wyjątkowe znaczenie isą jedynym wyczerpującym źródłem informacji: - do formułowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (dane spisowe wpłyną na wysokość dopłat unijnych oraz kwot produkcji rolnej); - o wielkości i strukturze gospodarstw rolnych w gminie oraz stanie i perspektywach rozwoju lokalnego rolnictwa (są wykorzystywane w lokalnych strategiach i planach rozwoju); - dla ministerstw i agencji rządowych będąc podstawą do tworzenia polityk sektorowych wspierających gminy, rolników, środowiska wiejskie oraz zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom w kraju.

 • TEST„CZY JESTEŚ ROLNIKIEM?”

  TEST„CZY JESTEŚ ROLNIKIEM?”.

  Sprawdź, czy przypadkiem nie uchylasz się od obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, bo nie wiesz, że jesteś rolnikiem. Zaznacz prawidłową odpowiedź zgodną ze stanem faktycznym na 1 czerwca 2020 roku

 • Informacja o godzinach funkcjonowania punktów pobrań wymazów

  Informacja o godzinach funkcjonowania punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na terenie Ostrołęki:

  Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka:

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 do 12.30, środa w godz. 14.00 do 18.00 sobota, niedziela w godz.10.00 do 12.00

  Centrum Medyczne CortenMedic , ul. Goworowska 49, 07-410 Ostrołęka: poniedziałek, wtorek w godz. 15.00-19.30; środa , czwartek, piątek, sobota, niedziela w godz. 8.00 do 14.00

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  INFORMACJA Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie, Placówka Terenowa w Ostrołęce uprzejmie informuje, że sala obsługi interesantów jest zamknięta dla bezpośredniej obsługi. Na stoliku przygotowane są druki i formularze do pobrania. Po wypełnieniu, dokumenty proszę wrzucić do skrzynki podawczej. W razie wątpliwości można skontaktować się z pracownikiem telefonicznie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podejścia pracownika Kasy do interesanta. Czasowo w PT KRUS zostają zawieszone badania lekarskie przez lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisje lekarskie Kasy. Wstrzymuje się także czasowo wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla rolników. Numer teł. do kontaktu: • w sprawach emerytalnych: (29) 760-74-34 • w sprawach z zakresu ubezpieczeń: (29) 760-74-35 • w sprawach z zakresu orzecznictwa lekarskiego: (29) 760-74-38 • w sprawach wypadków: (29) 760-74-40; (29) 760-74-17 • w sprawach rehabilitacji: (29) 760-74-20

 • MOJA SMART wieś

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”. Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

  Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31grudnia 2020 roku.Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2020 W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego smart@irwirpan.waw.pl lub telefonicznego: (22) 826-94-36, 603 779 941.
   

 • Ograniczenie kontaktów do niezbędnego minimum.

  Szanowni Państwo,

  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 na terenie gminy, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo proszę o ograniczenie kontaktów do niezbędnego minimum. Urząd Gminy Troszyn oferuje obsługę telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem systemu e-puap. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu proszę o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski

  Tel. 29 7671053

  email: gmina@troszyn.pl

 • Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?

  Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym!

  To taki sam obowiązek. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników. Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, możemieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

 • Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

  Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej.

  Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

  Po pierwsze – człowiek

  Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 503533, odwiedzin dzisiaj: 776

Script logo