Aktualności

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniachna temat: zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wramach naboru wniosków numer III/2019 dotyczącego przedsięwzięcia: „Innowacyjny Zaścianek” .Szkolenia skierowane są do mieszkańców i podmiotów z terenu gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie oraz Troszyn.

 • Wyścig kolarski

  Zapraszamy kolarzy, którzy lubią walczyć z czasem - indywidualnie. Już po raz 11. 15 sierpnia 2019r. odbędzie się Jazda Indywidualna na Czas na dystansie 10 km po szosie. Wyścig zostanie przeprowadzony na drodze asfaltowej z miejscowości Zapieczne w kierunku na Rabędy i Janki Stare, tu nastąpi nawrót i tą samą drogą powrót do Zapiecznego. Start wyścigu o godz. 11.00. Szczegóły poruszania się po drodze oraz wytyczne trasy, a także publikacja regulaminu wyścigu będzie zamieszczona na stronie internetowej organizatora wyścigu - www.kk24h.pl

 • GraduatON

  Szanowni Państwo, Międzynarodowa Fundacja „Reaxum" stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych. Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty. Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

 • Szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

  Działając na podstawie wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wójt Gminy Troszyn informuje producentów rolnych u których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat od 26 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 roku.

 • Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  W dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom regionalnego etapu XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Do konkursu BGR zgłoszono 24 gospodarstwa. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli PT KRUS w Ostrołęce, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Państwowej Inspekcji Pracy, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach 26 kwietnia – 16 maja 2019r. dokonała wizytacji i oceny 22 gospodarstw, spośród których wytypowała laureatów. Zdobywca 1 miejsca będzie reprezentował nasz region w etapie wojewódzkim konkursu.
 • VII  Sesja Rady Gminy w Troszynie

 • Wybory ławników

  Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015 r. na kadencję 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce wystąpił do Rady Gminy Troszyn podając liczbę ławników wybieranych do: Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 1 osoba Sądu Rejonowego w Ostrołęce – 3 osoby do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

 • Prośba o oszczędny pobór wody

  W związku z trwającą falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobranej z sieci wodociągowej Wójt Gminy Troszyn zwraca się do mieszkańców z prośbą o rozważny i  możliwie oszczędny pobór wody oraz ograniczenie do minimum podlewania ogrodów i trawników.  Nadmierny pobór wody powoduje spadek ciśnienia w sieci, co utrudnia dostawę wody do miejscowości znajdujących się na tzw. końcówkach sieci  naszej Gminy.

 • USUWANIE FOLI ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

  Szanowni Państwo, Urząd Gminy w Troszynie ma możliwość otrzymania 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi m. in. o siatki i sznurki do owijania bel, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

  Jest to pilotażowy program, w którym biorą udział gminy: Rzekuń, Czerwin, Goworowo, Troszyn, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń oraz Wąsewo. Aby wziąć udział w całkowicie darmowym programie należy zadzwonić do Urzędu Gminy w Troszynie pod nr 29 767 31 68 lub zgłosić bezpośrednio w pokoju 15 orientacyjną masę (w kg) posiadanych w/w odpadów rolniczych do dnia 7 czerwca 2019 r. Podanie ilości w/w odpadów pomoże określić zapotrzebowanie na te usługę w Nasze Gminie.

  Wójt Gminy Troszyn mgr inż. Edwin Mierzejewski

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 33631, odwiedzin dzisiaj: 25

Script logo