Aktualności

 • Fundacja ADRA Polska

  Dzień dobry,

  Fundacja ADRA Polska poszukuje osób, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego online - to właśnie dla nich uruchomiliśmy grupy "Równoważnia". Informacje na temat inicjatywy znajdą Państwo w załączeniu. Pomocy będą udzielać doświadczeni terapeuci. Konsultacje będą prowadzone dla różnych grup osób. Skorzystać mogą ci, którzy już przed epidemią korzystali ze wsparcia psychoterapeutów, a w obecnym czasie odczuwają jeszcze większe trudności i lęki. – Chodzi też o osoby, które czują ten stres w ciele, nie mogą jeść, mają różne bóle – mówi psycholog Dorota Kaczmarkowska. – Z pomocy mogą też skorzystać osoby, które do tej pory nie potrzebowały wparcia terapeutów, ale teraz odczuwają lęk związany z możliwością utraty zatrudnienia czy problemami finansowymi – dodaje. Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

 • Zawieszenia funkcjonowania Żłobków

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 10 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Oferta edukacyjna

  Szanowny Panie Wójcie,

  w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem możliwości bezpośredniego spotkania się z uczniami VIII klas szkoły podstawowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie do podległych szkół oferty edukacyjnej II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021 w celu rozesłania przez dyrektorów szkół i wychowawców informacji uczniom podczas zdalnego nauczania.

 • ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

  Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019. Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.
 • Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

  Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

  Informacje ogólne

  W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 • Pismo KRUS

  Pismo dotyczące materiałów prewencyjnych opracowanych przez Biuro Prewencji Centrali KRUS w Warszawie, do wykorzystania przez właścicieli gospodarstw, w celu poprawy bezpieczeństwa podczas pracy rolniczej.
 • Zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa

  Wójt Gminy Troszyn informuje, że Zarządzeniem Nr 11/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka z dnia 03.04.2020 r., wprowadzono zakaz wstępu osobom nieupoważnionym, do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w granicach zasięgu Nadleśnictwa Ostrołęka.
 • Tarcza Antykryzysowa - informacje, wnioski, instrukcje

  Szanowni Państwo, w imieniu Pani Donaty Szopińskiej-Frąszczak, p.o. Dyrektora Oddziału ZUS w Płocku, informuję, że 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet regulacji, mających zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, składających się na tzw. Tarczę Antykryzysową. Obowiązujące przepisy przewidują konkretne wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla firm i osób świadczących umowy cywilnoprawne. Nowe rozwiązania prawne przewidują, m.in.: zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe, możliwość rozłożenia na raty lub odroczenie składek na ZUS dla większych firm czy brak opłaty prolongacyjnej.

 • Komunikaty ostrzegawcze

  Wójt Gminy w Troszyn informuje, że o godzinie: 9:05, 12:05, 16:05, 19:05 będą przekazywane cykliczne komunikaty ostrzegawcze dla ludności przed zakażeniami (w związku z koronawirusem) w formie pliku dźwiękowego nadawane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 • Apel Wójta Gminy Troszyn do mieszkańców gminy.

  Apel Wójta Gminy Troszyn do mieszkańców gminy.

  Pomóżmy sobie nawzajem.

  1. Zostań w domu - ograniczamy wyjścia do niezbędnego minimum, unikamy zgromadzeń.

  2. Sprawy urzędowe załatwisz dzwoniąc: - Urząd Gminy: 29 7671053 - OPS: 29 7671003 - Gospodarka Komunalna: 29 7671040 - Posterunek Policji: 29 7601722 - e-mail: gmina@troszyn.pl

  3. Pilne potrzeby, pomoc starszym i w kwarantannie: 29 7671003, 502137869, 604754201, 603888407, 112.

  Dziękuję za przestrzeganie zaleceń.

  Wójt Gminy Troszyn

  Edwin Mierzejewski

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 95254, odwiedzin dzisiaj: 172

Script logo