Aktualności

 • Podróż pociągami Kolei Mazowieckich

  Szanowni Państwo, chciałabym poinformować, że przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup tańszych biletów na podróż pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka. W załączeniu przekazuję pismo Dariusz Grajdy, członka zarządu, dyrektora handlowego KM oraz ulotkę i zachęcam do rozpowszechniania informacji o ofercie w Państwa kanałach komunikacji. Szczegółowe informacje o ofercie znajdą Państwo także na stronie KM:

  Podróż pociągami Kolei Mazowieckich

 • Szkoła Podstawowa w Troszynie poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych !

  Szkoła Podstawowa w Troszynie poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych – pozalekcyjnych dla uczniów w ramach projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPOWM 2014 – 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. (Nr umowy RPMA.10.01.01-14-b680/18-00)

 • Program Pomocy Dzieciom

  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

   

 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu

  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Troszyn w gminie Troszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko. Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Troszyn, Uchwały Nr XIII/92/20 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Troszyn w gminie Troszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały. Uchwała o przystąpieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Troszyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Troszyn: http://www.bip.troszyn.pl/

 • Ochrona zdrowia zwierząt

  W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce na podstawie art. 42 ust. la ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1967), przypominamy o obowiązku poinformowania o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz przez posiadacza zwierząt gospodarskich. Wobec powyższego zgłoszenie przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, należy:

  1. składać osobiście (w formie pisemnej) w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce, ul. Składowa 8a, 07-410 Ostrołęka lub

  2. przesłać na adres e-mail: info@piw.ostroleka.pl

  3. przesłać faxem na numer (29) 760 53 10 wew. 116. Druk zgłoszenia przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce www.piw.ostroleka.pllub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Troszynie.

   

 • Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość. Konkurs

  Temat: XII edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" . Szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 • Promocja badań ankietowych

  W załączeniu pismo dotyczące promocji statystycznych badań ankietowych w 2020r.

 • I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

  Szanowni Państwo w załączeniu przesyłam plakat promujący spotkanie informacyjne dot. I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza z prośbą o zamieszczenie na państwa stronach internetowych oraz rozpowszechnienie wśród mieszkańców. Spotkanie odbędzie się 6 lutego 2020 r. w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38. Poniżej wklejam link do strony na której można znaleźć szersze informacje na temat I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Serdecznie zapraszamy.

 • Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii: 10 porad policjanta

  Szanowni Państwo, Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.

  Link do filmiku: Bezpieczeństwo dzieci - 10 porad policjanta

  Z wyrazami szacunku,

  Dawid Wiejata koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 33630, odwiedzin dzisiaj: 24

Script logo