Aktualności

 • Wytyczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r.

  Wytyczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

  . https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkol/

 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

  Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

  Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

   

 • Konkurs. Międzynarodowy Dzień Mediacji

  Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o konkursie (link poniżej) na Państwa stronie internetowej oraz w dostępnych Państwu serwisach społecznościowych (np. facebook, twitter). https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsylania-prac

 • OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE RP

  Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59. Stopień alarmowy BRAVO-CRP wprowadzono w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją wyborów prezydenckich. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

  - informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;

  - informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.);

  - informowanie służb o zastanawiąjąco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych. Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo.

 • XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

 • Weź pieniądze na posadzenie lasu

  Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
 • Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia

  Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys. Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Gminę Troszyn

  Historyczna wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Gminie Troszyn

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Gminę Troszyn, czym dzień 2 czerwca 2020 roku zapisze się na kartach historii naszej małej troszyńskiej ojczyzny jako niezwykle wyjątkowy. Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczęła się od spotkania z Wójtem Gminy Edwinem Mierzejewskim na terenie budowy drogi gminnej, dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Następnym punktem było spotkanie z mieszkańcami na placu w centrum Troszyna, gdzie Prezydent przemówił do zgromadzonych. W swoim wystąpieniu oprócz tematu inwestycji, wielkiej polityki czy kwestii społecznych, odniósł się również do historii naszej gminy, pracy rolników i przedsiębiorców, podkreślił też wagę działających na jej terenie organizacji społecznych. Każdy miał szansę zamienić słowo z Prezydentem i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej to ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla gminy i jej mieszkańców. Dziękujemy.

 • Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

  Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje,że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i- przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków- wypłata świadczenia.
 • SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

  Ostatni czas pokazał, jak ważną rolę w naszej codzienności pełni Internet. Szybkie i niezawodne łącze umożliwia nie tylko wykonywanie pracy zdalnej, edukację, sprawne załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów online, komunikację czy bycie w kontakcie z bliskimi. Internet szerokopasmowy to także stały dostęp do zabawy i rozrywki. W ostatnim czasie wiele osób przekonało się, jak ważny jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Niestety w wielu miejscach w naszym kraju mieszkańcy nadal nie mogą korzystać z nowoczesnych usług cyfrowych. Sytuacja ta ulegnie jednak niebawem zmianie i możliwość korzystania z usług światłowodowych uzyskają mieszkańcy 7 województw w całym kraju. Trwa bowiem budowa sieci światłowodowej, współfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w ramach działania 1.1. dotyczącego wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1523031, odwiedzin dzisiaj: 1252

Script logo