Aktualności

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

 • III Sesja Rady Gminy

 • II Sesja Rady Gminy w Troszynie

 • I Sesja Rady Gminy w Troszynie

  Zapraszamy do obejrzenia pierwszej sesji, z dnia 21 listopada 2018r. Podczas obrad radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego,  wybrali też przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących. 

  I Sesja Rady Gminy w Troszynie z dn. 21.11.2018r.

   

 • Strefa do ćwiczeń

  Zakończono zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 pn: ,, Otwarte Strefy Aktywności –Edycja 2018 -Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej: wariant podstawowy – 1 obiekt.

  Całkowity koszt zadania inwestycyjnego : 58.898,55 zł. Dofinansowanie z FRKF w kwocie 25.000,00 zł

  Celem zadania była budowa ogólnodostępnej, bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej, która ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców gminy Troszyn. Budowa wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności fizycznej na terenie zielonym objęła: strefę ćwiczeń i strefę relaksu .

  Galeria
 • Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

  W dniu 6 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie pn. ,,Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Troszyn” zostało zrealizowane w ramach złożonego przez Gminę Troszyn wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia VIII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie: Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB) na rok 2018. W dniu 29 sierpnia 2018 r. została podpisana w Warszawie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  Galeria

   

 • Wybory samorządowe

  Zapraszamy do obejrzenia wyników głosowania: 

  Szczegółowe wyniki głosowania

 • Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy

  Gmina Troszyn rozpoczyna realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy”, które jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

 • Wymiana stolarki okiennej

  Gmina Troszyn rozpoczyna realizację zadania pn.„ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele”, które jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

 • Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” wskazuje na konieczność organizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.  W ramach realizacji zadań powierzonych samorządowi województwa, kontynuując tradycję z lat poprzednich,  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, organizowane jest seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”. Spotkanie odbędzie się w dniu  19 września 2018 r., w godzinach 10:00-14:00.

  Seminarium skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, samorządów gminnych, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające nazwę i adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika. Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 14 września br.

  Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat spotkania proszę dzwonić pod nr telefonu (22) 59 79 463.

   

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 690714, odwiedzin dzisiaj: 182

Script logo