Aktualności

 • II Sesja Rady Gminy w Troszynie

 • I Sesja Rady Gminy w Troszynie

  Zapraszamy do obejrzenia pierwszej sesji, z dnia 21 listopada 2018r. Podczas obrad radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego,  wybrali też przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących. 

  I Sesja Rady Gminy w Troszynie z dn. 21.11.2018r.

   

 • Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

  W dniu 6 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie pn. ,,Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Troszyn” zostało zrealizowane w ramach złożonego przez Gminę Troszyn wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia VIII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie: Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB) na rok 2018. W dniu 29 sierpnia 2018 r. została podpisana w Warszawie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  Galeria

   

 • Strefa do ćwiczeń

  Zakończono zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 pn: ,, Otwarte Strefy Aktywności –Edycja 2018 -Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej: wariant podstawowy – 1 obiekt.

  Całkowity koszt zadania inwestycyjnego : 58.898,55 zł. Dofinansowanie z FRKF w kwocie 25.000,00 zł

  Celem zadania była budowa ogólnodostępnej, bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej, która ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców gminy Troszyn. Budowa wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności fizycznej na terenie zielonym objęła: strefę ćwiczeń i strefę relaksu .

  Galeria
 • Wybory samorządowe

  Zapraszamy do obejrzenia wyników głosowania: 

  Szczegółowe wyniki głosowania

Script logo