Aktualności

 • Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

  Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

  Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jakto, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

 • Mobilna aplikacja od MPK Pure Home

  Firma MPK Pure Home zajmująca się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów, udostępniła mieszkańcom Troszyna własną mobilną aplikację:MPK Pure Home Moje Odpady. Zadaniem aplikacji jest podpowiadanie mieszkańcom co i kiedy mogą zrobić ze swoimi odpadami. Podstawowa funkcja to zarządzanie harmonogramem odbioru śmieci – na dzień przed odbiorem danej frakcji, mieszkańcy otrzymują za jej pośrednictwem SMS z przypomnieniem. Dla tych, którym zależy, by śmieci nie leżały na dzikich wysypiskach, stworzono pożyteczną funkcję: gdy dana osoba zauważy, że śmieci są tam, gdzie na pewno nie powinny trafić, np. ktoś rozsypał je w lesie lub na innym ogólnodostępnym terenie, wystarczy zrobić zdjęcie i udostępnić je w aplikacji. Dzięki wykorzystaniu lokalizacji GPS, pracownicy MPK Pure Home łatwo zlokalizują takie nielegalne wysypisko i w porozumieniu z Gminą będą mogli je szybciej usunąć. Informacja przekazana przez mieszkańców pozwoli też szybko powiadomić odpowiednie służby, które mogą odnaleźć i zidentyfikować tego, kto dopuścił się zaśmiecenia środowiska.
 • Przekazanie laptopów w ramach programu " Zdalna szkoła"

  Przekazanie laptopów w ramach programu Zdalna szkoła.

  Wójt Gminy Troszyn przekazał szkołom 22 laptopy. Gmina pozyskała je dzięki grantowi z projektu „Zdalna szkoła”. W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła”, ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gmina Troszyn pozyskała dotację w wysokości 59 500 tys. zł i zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki. Dzięki wsparciu zakupiono 22 laptopy, które 3 lipca 2020 roku Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski przekazał dyrektorom szkół podstawowych działających na terenie gminy Troszyn. 15 laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie i 7 laptopów Szkoła Podstawowa w Kleczkowie. O użyczeniu sprzętu będą decydowali dyrektorzy szkół.

 • Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF

  ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. mija termin na złożenie wniosków przez rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, i chcą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” dostępnajest dla tych rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
 • Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF

  ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. mija termin na złożenie wniosków przez rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, i chcą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” dostępnajest dla tych rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
 • Senior+

  Gmina Troszyn otrzymała z budżetu państwa środki finansowe w formie dotacji w wysokości 116 086,70zł w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 na utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Troszyn. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez adaptację i wyposażenie części pomieszczeń budynku Centrum Kultury w efekcie, których powstanie miejsce spotkań seniorów tj. osób w wieku 60+. Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się”. Obecnie proces ten mocno się dynamizuje, a wskaźniki demograficzne wskazują, że trend ten w najbliższym czasie będzie się nasilał. Gmina Troszyn podejmuje działania, których celem jest aktywizowanie seniorów. Utworzenie placówki pomoże starszym osobom odnowić i utrzymać kontakty społeczne, zniweluje postępujący na starość proces osamotnienia i wycofania, co znacząco poprawi warunki życia mieszkańców w wieku 60+.

 • Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

  Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2020 roku w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, Gmina Troszyn zawarła z Województwem Mazowieckim umowęo udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 95 950,00zł ( 100 % kosztów kwalifikowalnych) ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn. 

 • Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

  Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników. Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego. Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

 • WzMOCnij swoje otoczenie

  Ruszyła II edycja programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Troszyn. Do wygrania grant o wartości do 20 000 złotych! Trwa nabór wniosków do II edycji „WzMOCnij swoje otoczenie” – programu grantowego organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, który jest realizowany do końca br. O granty społeczne może ubiegać się samorząd, jego jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe działające w gminie Troszyn. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl

 • Chcesz zapytać o spis rolny?

  Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

  Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

  W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego. We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisuprzez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym. Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1523064, odwiedzin dzisiaj: 1285

Script logo