Aktualności

 • Darmowy prąd ze słońca

 • Szkolenie

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat szkoleń z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, wpisujących się w przedsięwzięcie ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności. Zależy nam by mieszkańcy naszego obszaru mieli równy dostęp do informacji na temat możliwości wsparcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. Szczegóły dotyczące szkoleń dostępne są na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl oraz w biurze LGD pod nr. tel. 29 7671825

 • Dostawa pomocy dydaktycznych. Oferta

  Szkoła Podstawowa w Troszynie ul. Szkolna 4 07-405 Troszyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPOWM 2014 – 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna.
 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

  W dniu 30.12.20019r. wójt gminy podpisał umowę z wojewodą mazowieckim o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2020 r. Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych. Dopłata wynosi 87029,40zł.

   

 • Kolejna dotacja z programu rozwoju dróg lokalnych

  Kolejna dotacja z programu rozwoju dróg lokalnych. W dniu 22.12.2019r.  wójt gminy Troszyn podpisał umowę dotacyjną z wojewodą mazowieckim na kwotę 2014010,00zł. Powyższa kwota sfinalizuje w 75% wydatki na przebudowę ulic w Troszynie: Bursztynowa, Piękna, Szafirowa, Jasminowa, Malinowa, Sosnowa.

 • Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady

  Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu. Każdy z nas miał w ręku instrukcję obsługi urządzenia. Taka instrukcja przekazuje informację na temat budowy, części składowych i sposobu eksploatacji. My idziemy o krok dalej: w tym roku uczestnicy konkursu będą ekodesignerami.Zadaniem będzie wykonanie makiety nadającego się do recyklingu urządzenia wraz z instrukcją obsługi i z opisem co można będzie jeszcze raz wykorzystać.

 • XII Sesja Rady Gminy w Troszynie

 • Wybieram Wybory. Konkurs

  Zapraszamy IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory", przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Szczegółowe informacje na temat Konkursu dostępne są pod adresem: www.kbw.gov.pl w zakładce - Aktualności/Konkurs „Wybieram wybory"/IV edycja.

 • XI Sesja Rady Gminy w Troszynie

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  UG. 271.05.2019

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Troszyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” Część II: Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie- Sawały - /dr. pow. Zamość - Gostery/ - Żmijewek - /dr. pow. Zamość- Gostery/ z przyległymi drogami wewnętrznymi.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 936830, odwiedzin dzisiaj: 1102

Script logo