Aktualności

 • Życzenia Wielkanocne

  Pełnych radości, pokoju
  Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów
  Życzy Państwu

  Wójt Gminy

  Edwin Mierzejewski

 • Informacja o szkoleniach

  Szanowni Partnerzy LGD, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat planowanych szkoleń skierowanych do mieszkańców gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń Rzewnie i Troszyn. Szczegóły zawiera załączona informacja o szkoleniach.

  Z poważaniem

  Anna Tyszka dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ul. Polna 15, 07-405 Troszyn Tel./faks 297-671-825

 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2004 a 2012 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników . Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.aov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

 • V Sesja Rady Gminy w Troszynie

 • NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ

  W dniu 2 kwietnia 2019 roku została zainaugurowana ogólnopolska kampania edukacyjno-profilaktyczna „_NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ_” organizowana przez MSWiA w ramach „_Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka_”. Jej hasło to: „_Szkoda Ciebie na takie patoklimaty_”. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
 • Wzmocnij swoje otoczenie

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne są organizatorem konkursu "Wzmocnij swoje otoczenie". Do udziału zaproszone są wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. O granty mogą aplikować: gminy, jednostki organizacyjne gmin, jak np. szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie ośrodki pomocy społecznej i inne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE DOBROSĄSIEDZKIM I WYGRAJ 20 000 ZŁ DLA SWOJEJ GMINY

  WYBIERZ jedną z kategorii konkursowych, która najlepiej odpowiada misji, doświadczeniu i charakterowi działalności Twojej organizacji: * rozwój przestrzeni publicznej * oświata * środowisko * dziedzictwo kulturowe i historyczne * aktywizacja życia społ. i kulturalnego * pomoc społeczna * zdrowie i opieka medyczna * mała infrastruktura * inne inicjatywy

 • Twoja ulubiona opowieść biblijna

  Szanowni Państwo, Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. organizuje VII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna".
 • Spotkanie

  Zarząd Spółdzielni Socjalnej "Sąsiedzi" w Ostrołęce serdecznie zaprasza emerytów, rencistów i inwalidów 22 marca na prezentację innowacyjnych rozwiązań pokazujących możliwości ułatwienia sobie życia osobom niepełnosprawnym i nieradzącym sobie w życiu seniorom. Prezentacja odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy pl. Bema, w sali nr 9 w dwugodzinnych cyklach prezentacyjnych - począwszy od godz. 10.00 do 18.00 (początek kolejnego cyklu: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00).
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 690750, odwiedzin dzisiaj: 218

Script logo