Aktualności

 • Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

  Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego. Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Gminy Troszyn i będzie dostępny w godzinach pracy Urzędu. Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce. Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.

 • Powszechny Spis Rolny 2020. Informacja wójta

  Szanowni Mieszkańcy

  Na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym kraju, 1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020. Potrwa on do 30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Informacja, którą Państwo czytacie, skierowana jest do mieszkańców naszej gminy/naszego miasta, którzy prowadzą działalność rolniczą (obejmującą m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą, sadownictwo i inne) i otrzymali list Prezesa GUS informujący o tegorocznym spisie rolnym.

 • Rozpoczął się spis rolny!

  Rozpoczął się spis rolny!

  Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął sięPowszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób.Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS. W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1 Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

 • Rozkład jazdy

  W załączniku rozkład jazdy na trasie Malinowo Stare - Czerwin - Troszyn - Ostrołęka.

 • Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

  Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

  Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jakto, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

 • Mobilna aplikacja od MPK Pure Home

  Firma MPK Pure Home zajmująca się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów, udostępniła mieszkańcom Troszyna własną mobilną aplikację:MPK Pure Home Moje Odpady. Zadaniem aplikacji jest podpowiadanie mieszkańcom co i kiedy mogą zrobić ze swoimi odpadami. Podstawowa funkcja to zarządzanie harmonogramem odbioru śmieci – na dzień przed odbiorem danej frakcji, mieszkańcy otrzymują za jej pośrednictwem SMS z przypomnieniem. Dla tych, którym zależy, by śmieci nie leżały na dzikich wysypiskach, stworzono pożyteczną funkcję: gdy dana osoba zauważy, że śmieci są tam, gdzie na pewno nie powinny trafić, np. ktoś rozsypał je w lesie lub na innym ogólnodostępnym terenie, wystarczy zrobić zdjęcie i udostępnić je w aplikacji. Dzięki wykorzystaniu lokalizacji GPS, pracownicy MPK Pure Home łatwo zlokalizują takie nielegalne wysypisko i w porozumieniu z Gminą będą mogli je szybciej usunąć. Informacja przekazana przez mieszkańców pozwoli też szybko powiadomić odpowiednie służby, które mogą odnaleźć i zidentyfikować tego, kto dopuścił się zaśmiecenia środowiska.
 • Przekazanie laptopów w ramach programu " Zdalna szkoła"

  Przekazanie laptopów w ramach programu Zdalna szkoła.

  Wójt Gminy Troszyn przekazał szkołom 22 laptopy. Gmina pozyskała je dzięki grantowi z projektu „Zdalna szkoła”. W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła”, ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gmina Troszyn pozyskała dotację w wysokości 59 500 tys. zł i zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki. Dzięki wsparciu zakupiono 22 laptopy, które 3 lipca 2020 roku Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski przekazał dyrektorom szkół podstawowych działających na terenie gminy Troszyn. 15 laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie i 7 laptopów Szkoła Podstawowa w Kleczkowie. O użyczeniu sprzętu będą decydowali dyrektorzy szkół.

 • Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF

  ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. mija termin na złożenie wniosków przez rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, i chcą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” dostępnajest dla tych rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
 • Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF

  ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. mija termin na złożenie wniosków przez rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, i chcą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” dostępnajest dla tych rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
 • Senior+

  Gmina Troszyn otrzymała z budżetu państwa środki finansowe w formie dotacji w wysokości 116 086,70zł w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 na utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Troszyn. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez adaptację i wyposażenie części pomieszczeń budynku Centrum Kultury w efekcie, których powstanie miejsce spotkań seniorów tj. osób w wieku 60+. Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się”. Obecnie proces ten mocno się dynamizuje, a wskaźniki demograficzne wskazują, że trend ten w najbliższym czasie będzie się nasilał. Gmina Troszyn podejmuje działania, których celem jest aktywizowanie seniorów. Utworzenie placówki pomoże starszym osobom odnowić i utrzymać kontakty społeczne, zniweluje postępujący na starość proces osamotnienia i wycofania, co znacząco poprawi warunki życia mieszkańców w wieku 60+.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1414019, odwiedzin dzisiaj: 1522

Script logo