Aktualności

 • Dzień wolny od pracy

  ZARZĄDZENIE NR UG.0050.43.2020

  Wójta Gminy Troszyn z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Troszyn.

  związku z obowiązującym w sierpniu bieżącego roku wymiarem czasu pracy określa się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Troszyn tj.: - dzień 14 sierpnia 2020 roku – piątek za święto, będące ustawowo wolnym dniem od pracy, przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku. W dniu 14 sierpnia 2020 roku Urząd Gminy Troszyn będzie nieczynny.

   

   

 • Zwrot podatku akcyzowego (dokumentacja)

  Wójt Gminy Troszyn, informuje:

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 • Ukończ kurs e-learningowy i zdobądź hulajnogę!

  Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat, do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Szkolenie to w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia w gospodarstwie rolnym oraz uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Zdobyta podczas kursu wiedza pomoże ograniczyć nieszczęśliwe zdarzenia, które częściej występują podczas wakacji.

 • Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

  Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce zaprasza dzieci rolników w wieku 11-14 lat do wzięcia udziału w Konkursie dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki ( minimum 5, maksymalnie kilkanaście wersów ) promującej prawidłowe nawyki i zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Formularz zgłoszeniowy wraz z samodzielnie ułożona rymowanką można przesłać na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl do 31.08.2020r. do godz. 24:00 wpisując w temacie: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka.

 • XVI Sesja Rady Gminy w Troszynie. Retransmisja

 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

  Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

  Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

   

 • Konkurs. Międzynarodowy Dzień Mediacji

  Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o konkursie (link poniżej) na Państwa stronie internetowej oraz w dostępnych Państwu serwisach społecznościowych (np. facebook, twitter). https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsylania-prac

 • BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE.

  Szanowni Państwo, z przyjemnością chciałabym zaprosić mieszkańców Państwa gminy na BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a zajęcia będą odbywać się ONLINE. Szkolenie to ma na celu podwyższenie kompetencji komputerowych mieszkańców z wybranych podregionów województwa mazowieckiego. Jest ono skierowane w szczególności dla: - osób pomiędzy 25 a 64 rokiem życia, - mieszkańców województwa mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Warszawa, legionowski, miński, otwocki, wołomiński, grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni), - pierwszeństwo dla mieszkańców obszarów wiejskich, - bezrobotnych lub osób pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach, - osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe).
 • Wytyczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r.

  Wytyczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

  . https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkol/

 • OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE RP

  Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59. Stopień alarmowy BRAVO-CRP wprowadzono w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją wyborów prezydenckich. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

  - informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;

  - informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.);

  - informowanie służb o zastanawiąjąco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych. Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1001829, odwiedzin dzisiaj: 647

Script logo