Aktualności

 • Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF

  ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. mija termin na złożenie wniosków przez rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, i chcą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” dostępnajest dla tych rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
 • Senior+

  Gmina Troszyn otrzymała z budżetu państwa środki finansowe w formie dotacji w wysokości 116 086,70zł w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 na utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Troszyn. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez adaptację i wyposażenie części pomieszczeń budynku Centrum Kultury w efekcie, których powstanie miejsce spotkań seniorów tj. osób w wieku 60+. Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się”. Obecnie proces ten mocno się dynamizuje, a wskaźniki demograficzne wskazują, że trend ten w najbliższym czasie będzie się nasilał. Gmina Troszyn podejmuje działania, których celem jest aktywizowanie seniorów. Utworzenie placówki pomoże starszym osobom odnowić i utrzymać kontakty społeczne, zniweluje postępujący na starość proces osamotnienia i wycofania, co znacząco poprawi warunki życia mieszkańców w wieku 60+.

 • Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

  Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2020 roku w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, Gmina Troszyn zawarła z Województwem Mazowieckim umowęo udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 95 950,00zł ( 100 % kosztów kwalifikowalnych) ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn. 

 • Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

  Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników. Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego. Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

 • WzMOCnij swoje otoczenie

  Ruszyła II edycja programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Troszyn. Do wygrania grant o wartości do 20 000 złotych! Trwa nabór wniosków do II edycji „WzMOCnij swoje otoczenie” – programu grantowego organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, który jest realizowany do końca br. O granty społeczne może ubiegać się samorząd, jego jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe działające w gminie Troszyn. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl

 • Chcesz zapytać o spis rolny?

  Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

  Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

  W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego. We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisuprzez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym. Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl
 • Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka

  W związku z trwającymi pracami nad wykonaniem studium wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka" oraz brakiem możliwości przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji, bardzo prosimy o udostępnienie na swoich stronach internetowych oraz oficjalnych portalach społecznościowych linku do strony internetowej z ankietą dotyczącą kolejowej oferty pociągów oraz infrastruktury kolejowej. W załączeniu przesyłamy pismo w przedmiotowej sprawie.

 • Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

  Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie przy ul. Juliusza Słowackiego 13. Zapraszamy do składania wniosków od dnia 17 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października danego roku. Wszystkie sprawy związane z pomocą materialną o charakterze socjalnym załatwiane są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem tel. 29/ 76-71-075.

 • Powszechny Spis Rolny 2020

  Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

  Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

  Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

 • Wniosek o oszacowanie strat gradobicia

  Wniosek o oszacowanie strat gradobicia

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1001843, odwiedzin dzisiaj: 661

Script logo