Aktualności

 • Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia

  Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys. Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Gminę Troszyn

  Historyczna wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Gminie Troszyn

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Gminę Troszyn, czym dzień 2 czerwca 2020 roku zapisze się na kartach historii naszej małej troszyńskiej ojczyzny jako niezwykle wyjątkowy. Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczęła się od spotkania z Wójtem Gminy Edwinem Mierzejewskim na terenie budowy drogi gminnej, dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Następnym punktem było spotkanie z mieszkańcami na placu w centrum Troszyna, gdzie Prezydent przemówił do zgromadzonych. W swoim wystąpieniu oprócz tematu inwestycji, wielkiej polityki czy kwestii społecznych, odniósł się również do historii naszej gminy, pracy rolników i przedsiębiorców, podkreślił też wagę działających na jej terenie organizacji społecznych. Każdy miał szansę zamienić słowo z Prezydentem i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej to ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla gminy i jej mieszkańców. Dziękujemy.

 • Weź pieniądze na posadzenie lasu

  Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
 • Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

  Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje,że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i- przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków- wypłata świadczenia.
 • SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

  Ostatni czas pokazał, jak ważną rolę w naszej codzienności pełni Internet. Szybkie i niezawodne łącze umożliwia nie tylko wykonywanie pracy zdalnej, edukację, sprawne załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów online, komunikację czy bycie w kontakcie z bliskimi. Internet szerokopasmowy to także stały dostęp do zabawy i rozrywki. W ostatnim czasie wiele osób przekonało się, jak ważny jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Niestety w wielu miejscach w naszym kraju mieszkańcy nadal nie mogą korzystać z nowoczesnych usług cyfrowych. Sytuacja ta ulegnie jednak niebawem zmianie i możliwość korzystania z usług światłowodowych uzyskają mieszkańcy 7 województw w całym kraju. Trwa bowiem budowa sieci światłowodowej, współfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w ramach działania 1.1. dotyczącego wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
 • Czyste Powietrze

  Szanowni Państwo, w związku z trwającym naborem na nowych zasadach w Programie Czyste Powietrze udostępniamy Państwu krótką informację o najważniejszych zmianach w Programie, z prośbą o zamieszczenie jej na swoich stronach internetowych. Powyższa prośba wynika z chęci dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców, w tym również Państwa mieszkańców. Będziemy wdzięczni za pomoc w szerzeniu informacji o Programie Czyste Powietrze, który ma na celu poprawę jakości powietrza.

  Z poważaniem

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Maseczka dla rolnika

  Od 16 kwietnia br. wprowadzony został obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Chroni to nas przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Maseczki ochronne są obowiązkowe dla wszystkich osób znajdujących się w obiektach handlowych, zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, na terenie nieruchomości wspólnych, na drogach, w parkach, terenach zielonych, w transporcie publicznym oraz w samochodzie, jeżeli podróżujemy z osobą, z którą nie zamieszkujemy w tym samym gospodarstwie domowym. W rozporządzeniu ministra zdrowia przewidziane są też okoliczności zwalniające z obowiązku noszenia maseczek przez osoby z powodu stanu zdrowia, czy wykonujące niektóre czynności zawodowe niewymagające bezpośredniego kontaktu z klientem czy interesantem.
 • Pamiętnik 2020

  Serdecznie zapraszam w imieniu Dyrektora Muzeum Niepodległości dr Tadeusza Skoczka do do wzięcia udziału w konkursie ,,Pamiętnik 2020” organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Szczegóły dotyczące regulaminu znajdą Państwo pod linkiem. http://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/konkurs-pamietnik-2020/

  z poważaniem

  Michał Rybak Kustosz, Dział Edukacji Muzeum Niepodległości 22 8279643

 • Moje Stypendium

  Szanowni Państwo, jako Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży. Staramy się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w sytuacji kryzysu - m.in. publikując artykuły o grantach dla organizacji w czasie epidemii czy przydatnych narzędziach do zdalnej nauki. Nasza działalność obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Zwłaszcza w obecnej sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy, mamy nadzieję, że nasza działalność może być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób.
 • KONSULTACJE TRASY LINII 400 KV OSTROŁĘKA-STANISŁAWÓW

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przesyłamy Państwu komunikat w sprawie kontynuacji konsultacji dotyczących budowy linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów za pośrednictwem Internetu. Informujemy w nim o możliwości przekazywania uwag wykonawcy inwestycji za pośrednictwem skrzynki kontaktowej, jak i nowej formy wyrażania opinii, czyli geoankiety. Link do strony inwestycji zamieszczamy w komunikacie.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 44459, odwiedzin dzisiaj: 4

Script logo