Aktualności

 • XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Troszyn

 • Rozpoczęcie oględzin nieruchomości w obrębie miejscowości Łątczyn i Budne.

   Rozpoczęcie oględzin nieruchomości w obrębie miejscowości Łątczyn i Budne.

 • Decyzje podatkowe bez odręcznego podpisu

  Urząd Gminy w Troszynie informuje, że w 2023 roku decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

  Stosownie do obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., art. 210 § 1a o.p. decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

  Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym podpisem maja taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy

 • Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy

  Serdecznie zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek. Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy upowszechnianiu wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

  Szczegóły w Regulaminie Konkursu znajdującym się na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

 • Raport z konsultacji społecznych

  Gmina Troszyn informuje, iż zgodnie z art. 6. ust 3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.) przeprowadzono proces konsultacjiprojektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku. W proces konsultacji włączono mieszkańców, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Proces konsultacji społecznych zgodnie z ww. ustawą trwał min. 35 dni i został ogłoszony na stronie:http://www.troszyn.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-%E2%80%9Estrategii-rozwoju-gminy-troszyn-do-2030-roku%E2%80%9D.html.

  W związku z zaangażowaniem w proces konsultacji społecznych mieszkańców, sąsiadujących gminoraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy zaznaczyć, że nie zgłosili oni żadnych uwag. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku.

  Wójt Gminy Troszyn

 • Mazowsze dla straży pożarnych - OSP 2022

  Gmina Troszyn otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Zamość w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych – OSP 2022”

  Zakupiony został: Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS IV Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje zadania wynosi 108.000,00 zł, w tym kwota dotacji 49.450,00 zł. Sprzęt specjalistyczny współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 • Rozkład jazdy na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Troszyn w 2023 r.

  Rozkład jazdy na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Troszyn w 2023 r.

 • III Konkurs "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy". Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

  Więcej informacji:
  www.irwirpan.waw.pl/smart2022

 • Gmina Troszyn realizuje projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

  Gmina Troszyn realizuje projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”,finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem programu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na: zakup stacji roboczych, tworzenie domen/ platform/portali tylko związanych z cyberbezpieczeństwem i dostosowaniem do WCAG 2.1., zakup serwera NAS szyfrowanego backup, zakup laptopów do zdalnej pracy z oprogramowaniem, zakup serwera domeny AD z oprogramowaniem i UPS, zakup przełączników sieciowych z UPS, rozbudowę zabezpieczeń dostępu do sieci ( urządzenie wielofunkcyjne UTM), wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, usługę doradczą, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, szkolenie on-line dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • mLegitymacja już działa

  Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne. Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.

  Informacje w sprawie mLegitymacji

  • infolinia 22 560 16 00 - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
  • e-wizyta dostępna na stronie: https://www.zus.pl/e-wizyta;.
  • sala obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1331550, odwiedzin dzisiaj: 269

Script logo